Kontrakt socjalnyPomoc społeczna jest państwową instytucją, mającą na celu pomoc osobom i rodziną znajdującym się w ciężkiej do przezwyciężenia sytuacji życiowej. Osoba może ubiegać się o pomoc wówczas, gdy wykorzystała wszystkie możliwe i dostępne sobie środki do pokonania trudnej sytuacji.


Kontrakt socjalny

Foto: tanie-druki.pl


Pracownik socjalny pomagając takiej osobie może podpisać z nią kontrakt socjalny. Jest to pisemna umowa, która określa prawa i obowiązki stron zawierających taki kontrakt socjalny oraz określa wspólnie podejmowane działania, które mają zmierzać do pokonania przeciwności. Przed zawarciem kontraktu socjalnego pracownik opieki społecznej sprawdza i ocenia sytuację życiową osoby ubiegającej się o pomoc. Określa źródło problemu oraz możliwości rodziny do jego pokonania. Następnie pracownik wraz z osobą wymagającą pomocy ustala strategię rozwiązania problemu. Kontrakt socjalny może dotyczyć wyremontowania mieszkania, podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez różnego rodzaju kursy i szkolenia, znalezienia pracy przez osobę ubiegającą się o pomoc, czy podjęcia terapii uzależnień. Kontrakt socjalny ma na celu zmniejszenie liczby beneficjentów pomocy społecznej. Przeważnie większość postanowień kontraktu jest określona przez pracownika socjalnego. Niewykonanie warunków w nim zawartych może spowodować odmowę przyznania świadczenia, a nawet wstrzymanie otrzymywanych już świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Liczba zawartych kontraktów socjalnych w naszym kraju jest jednak wciąż zbyt mała, spowodowane jest to głównej mierze tym, że pracownicy mają pod swoją opieką zbyt wiele rodzin i nie są w stanie systematycznie kontrolować i monitorować przebiegu takiego kontraktu.
1 Odpowiedzi do “Kontrakt socjalny ”

  1. NoBody
    2012-03-21

    W obecnych czasach pomoc socjalna jest bardzo dobra, dla osób, które jej pilnie potrzebują. Można wtedy z MOPSu otrzymać pieniądze, jedzenie, paczki na święta.


Dodaj komentarzŚniadanie ze świeżych produktów to podstawa dnia i zdrowego odżywiania. Pamiętaj aby jeść jogurty owocowe oraz inne produkty mleczne. Zapraszamy do czytania naszego bloga na którym znajdziesz wiele przydatnych informacji na temat zdrowego odżywiania.